Avís Legal

RAMADERIA AULINA, S.L és responsable de la web www.aulina.cat, en compliment de tots els requisits legals que estableix la llei, referent als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

RAMADERIA AULINA, S.L és propietària d’aquest lloc web i de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts sense autorització del titular o propietari de l’establiment.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

 

Denominació Social: RAMADERIA AULINA, S.L

Nom Comercial: RAMADERIA AULINA, S.L

Domicili Social:

Granges Aulina
Veïnat Cirera 17178 El Mallol
La Vall d'en Bas (la Garrotxa)

CIF/ NIF: B 55022032

Telèfon: 972 176 662

Correu electrònic: aulina1@hotmail.com

Nom de domini : www.aulina.cat

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms,comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari en el lloc web de la companyia.
 4. Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix   expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitarà el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries ja que són necessàries per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que l’ informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI a través dels següents mitjans:

 1. Correu electrònic: aulina1@hotmail.com
 2. Telèfon : 972 176 662
 3. Correu postal : Granges Aulina
  Veïnat Cirera 17178 El Mallol
  La Vall d'en Bas (la Garrotxa)

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció en l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat e integritat de les dades de caràcter personal que tracti, per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web, podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automaticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures solsament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web, utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics. Tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client, accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia…) seran sempre transmeses mitjançant un protocol de comunicació segura (https://…) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram